منو سایت

  • خانه
  • وبلاگ
  • استفاده همزمان از دو اینترنت در روتر میکروتیک – اینترنت پشتیبان در میکروتیک

استفاده همزمان از دو اینترنت در روتر میکروتیک – اینترنت پشتیبان در میکروتیک

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
استفاده همزمان از دو اینترنت در روتر میکروتیک - اینترنت پشتیبان در میکروتیک

ما دو حالت برای استفاده همزمان از اینترنت داریم. حالت اول این است که یکی پشتیبان دیگری است و اگر اینترنت قطع شود دومی به طور خودکار وارد مدار می شود. حالت دوم تقسیم اینترنت بین کاربران. فرض کنید اینترنت ADSL و FTTH داریم. در صورت وجود مدل های اینترنتی دیگر روش کار به همین صورت است. ابتدا دو اتصال اینترنتی برقرار می کنیم. سپس تنظیماتی را برای استفاده از هر دو انجام می دهیم. روش استفاده همزمان از دو اینترنت را در روتر میکروتیک توضیح می دهیم.

استفاده از دو اینترنت به عنوان پشتیبان

روش اول استفاده همزمان از دو اینترنت روی روتر میکروتیک است. از منوی سمت چپ WinBOX وارد IP > Route شوید. در تب Routes روی گزینه “+” کلیک کنید. در پنجره باز شده DST.Address=0.0.0.0/0 قرار می دهیم.

در قسمت Gateway وارد اولین اینترنت شوید. سپس فلش رو به پایین را جلوی آن خط قرار می دهیم. افزودن ردیف اینجاست که وارد اینترنت دوم می شویم.

پشتیبان گیری اینترنت هنگام استفاده همزمان از دو اینترنت روی روتر میکروتیک

در حال حاضر از دو اینترنت استفاده می شود. اولین سرویس اینترنت FTTH اولیه و دومی پشتیبان است.

استفاده از دو اینترنت مجزا در روتر میکروتیک

در این روش ابتدا گروه های کاربری خود را تعریف می کنیم. فرض کنید گروه اول می خواهند از یک سرویس اینترنتی مانند FTTH و گروه دوم می خواهند از سرویس دیگری مانند ADSL استفاده کنند. گروه 1 از 192.168.100.19-192.168.100.1 و گروه 2 از 192.168.100.99-192.168.100.20 است.

تعریف لیست آدرس ها

از منوی سمت چپ میکروتیک، IP > Firewall را وارد کنید. تب Address Lists را انتخاب کنید. دکمه “+” را فشار دهید. در پنجره ای که باز می شود، در قسمت Name یک نام وارد کنید، به عنوان مثال، Group-1. محدوده IP را در قسمت Address وارد کنید. سپس بر روی OK کلیک کنید.

دوباره “+” را فشار دهید و گروه دوم را با نام Group-2 ایجاد کنید. محدوده IP آن را وارد کرده و روی OK کلیک کنید.

لیست آدرس ها در میکروتیک
/ip firewall address-list add list=Group-1 address=192.168.100.1-192.168.100.19
/ip firewall address-list add list=Group-2 address=192.168.100.20-192.168.100.99

راه اندازی مانگل

در قسمت فایروال این بار تب Mangle را انتخاب می کنیم. بر روی گزینه “+” کلیک کنید. پنجره باز است

در تب General گزینه Chain=Prerouting را تنظیم کنید، در تب Advanced گزینه Src.Address List=Group-1 را تنظیم کنید، یکی از گروه هایی که قبلا ایجاد کرده ایم.

در تب Action گزینه mark routing را انتخاب کنید. در قسمت New Routing Mark یک نام تصادفی مانند G01-Mark قرار می دهیم. پاس بررسی می شود. دکمه تایید را فشار دهید.

در OS 7 نمی‌توانیم مستقیماً New Routing Mark را نام ببریم. ابتدا باید یک جدول مسیریابی جدید از منوی سمت چپ تب Routing تب جدول ایجاد کنیم و نامی برای آن بگذاریم. ما فیب را یادداشت می کنیم. سپس می توانیم از این نام در New Routing Mark استفاده کنیم.

 routing/table/add name=G01-Mark fib

همین مراحل را برای گروه های زیر انجام می دهیم.

/ip firewall mangle 
add chain=prerouting src-address-list=Group-1 ation=mark-routing new-routing-mark=G01-Mark passthrough=yes
add chain=prerouting src-address-list=Group-2 ation=mark-routing new-routing-mark=G02-Mark passthrough=yes

روت نوشتن برای استفاده از دو اینترنت در روتر میکروتیک

IP > Route را از منوی سمت چپ انتخاب کنید. در پنجره ای که باز می شود، روی “+” در تب Route کلیک کنید.
در Dst. آدرس آدرس 0.0.0.0/0 را وارد کنید. در قسمت Gateway وارد اولین اینترنت شوید. در قسمت Routing Mark قانونی را که برای گروه اول ساخته ایم انتخاب می کنیم.

روت نوشتن برای استفاده همزمان از دو اینترنت

برای گروه دوم هم همین کار را می کنیم. اینترنت دوم را در gateway و گروه دوم را در Routing Mark قرار دادیم.

نوشتن پایه برای گروه دوم
/ip route 
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=FTTH routing-mark=G01-Mark
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ADSL routing-mark=G02-Mark

برای داشتن اینترنت روی خود روتر، مسیر سوم را می نویسیم و قسمت Routing Mark را خالی می گذاریم. ما Gateway را روی اینترنت قرار دادیم که روتر باید از آن استفاده کند. مثلا FTTH قرار دادیم.

 /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=FTTH

اگر تنظیماتی دارید که نمی خواهید از Mangle عبور کنید، یک پرتاب جدید در بخش Mangle اضافه کنید. Chain=pretouting و Action=accept را تنظیم کنید. تنظیمات مربوط به آدرس IP را که نمی خواهید از Mangle بر اساس نیاز خود عبور دهید، وارد کنید. این رول را روی همه رول ها قرار دهید. به عنوان مثال، ما می خواهیم هنگام کار با 192.168.240.1 از Mangle عبور نکند.

 ip firewall mangle add chain=prerouting dst-address=192.168.240.1 action=accept

تنظیمات انجام می شود و هر گروه از اینترنت که به آن اختصاص داده ایم استفاده می کند.

برای استفاده از خدمات شبکه این شرکت با ما تماس بگیرید.