منو سایت

 • خانه
 • وبلاگ
 • تصاویر را به راحتی در مک – وبلاگ ترکیب کنید

تصاویر را به راحتی در مک – وبلاگ ترکیب کنید

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

 1. imagemagick را نصب کنید (از MacPorts یا Homebrew): پورت نصب imagemagick یا brew install imagemagick
 2. تبدیل +افزودن source_image1.jpg source_image2.jpg source_image2.jpg ترکیب.jpg

اینجا!

شما می توانید چندین تصویر را ترکیب کنید، نه فقط سه. شما همچنین می توانید انجام دهید تبدیل +افزودن * .jpg ترکیبی.jpg

Combine با یک دفترچه راهنمای طولانی ارائه می شود که می توانید در اینجا یا با تایپ man convert پیدا کنید

convert(1)                              General Commands Manual                             convert(1)NAME
    convert - convert between image formats as well as resize an image, blur, crop, despeckle, dither, draw on, flip, join, re-sample, and much more.

SYNOPSIS
    convert [input-option] input-file [output-option] output-file

OVERVIEW
    The convert program is a member of the ImageMagick(1) suite of tools. Use it to convert between image formats as well as resize an image, blur, crop,
    despeckle, dither, draw on, flip, join, re-sample, and much more.

    For more information about the convert command, point your browser to file:///opt/local/share/doc/ImageMagick-6/www/convert.html or
    http://imagemagick.org/script/convert.php.
...

این ابزار همچنین روی سیستم‌های دیگری که می‌توانید ترکیبی از آن‌ها را نصب کنید، مانند FreeBSD یا Linux نیز کار می‌کند.