منو سایت

blog.SHT.ir آپدیت Pi MusicBox

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
blog.SHT.ir آپدیت Pi MusicBox

وقتی با PiMusicBox آشنا شدم به دنبال یک برنامه کامل برای سیستم پخش بی سیم بودم، اگرچه فقط به دنبال یک برنامه بودم، اما این سیستم آنقدر جامع و کامل بود که نصب آن به طور جداگانه دشوار بود، بنابراین موافقت کردم که آن را به برنامه تغییر دهم. سیستم عامل

blog.SHT.ir آپدیت Pi MusicBox

بعد از نصب مشکل اول آپدیت نمیشه؟ چرا؟ زیرا از Debian Wheezy استفاده می کند که بسیار قدیمی است.

با دستور زیر می توانید برای استفاده از بسته های jessie تنظیم کنید.

$ sudo sed -i /deb/s/wheezy/jessie/g /etc/apt/sources.list
$ sudo sed -i /deb/s/wheezy/jessie/g /etc/apt/sources.list.d/*.list

و سپس سیستم عامل را آپدیت کنید.

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade
$ sudo apt-get dist-upgrade