blog.SHT.ir اطلاعات بلوک دیتا را به HMI منتقل کنید

blog.SHT.ir اطلاعات بلوک دیتا را به HMI منتقل کنید

بنا به درخواست کارفرما مجبور شدیم لیستی از آخرین تست های انجام شده را به او نشان دهیم و این کار بسیار آسان بود تا اینکه دیدیم تاچ پنل روی پنل های زیمنس چنین عملکردی را ندارد. (قبلا فقط روی اسکادا کار می کردم)

خب، مشکل شروع شد و ما باید راه حلی برای آن پیدا می کردیم. ابتدا یک DB ایجاد کردیم و مقادیر مورد نیاز برای ذخیره مقادیر تست را در داخل آن به صورت آرایه ذخیره کردیم، اما انتقال این مقدار داده به این پنل تقریبا غیرممکن بود.

بنابراین ما یک DB کوچکتر ساختیم و از هر متغیر یک آرایه 5 تایی درست کردیم. من فقط این 5 تا رو تو صفحه info نشون دادم حالا باید بسته به درخواست اپلیکیشن اطلاعات رو از دی بی اصلی به این منتقل میکردم.

حال بسته به نیاز به کار روی این تب، آن را به بلوک داده کوچکتر منتقل می کنیم و در پنل نمایش داده می شود.

برای این منظور از دستور MOVE_BLK استفاده کردم که می گوید چند ردیف از آرایه مشخص شده را به آدرس جدید منتقل کنید اما در این بین با آرایه تاریخ مشکل داشتیم چون خودش یک ساختار بود. برای این کار از بلوک MOVE_BLK_VARIANT استفاده کردیم.

در نهایت پیشنهاد می کنم پیمانکاران گران قیمت خود را در حد بودجه خود احساس کنند و با برنامه نویس سروکار نداشته باشند.