منو سایت

blog.SHT.ir تغییر نسخه پایتون – blog.SHT.ir

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
blog.SHT.ir تغییر نسخه پایتون - blog.SHT.ir

شما باید به جای استفاده از دستور python3 هنگام تایپ پایتون، نسخه 3 پایتون را اجرا کنید.

به طور پیش فرض از پایتون 2 استفاده می کند، اما ما دوست داریم از آخرین نسخه استفاده کنیم.

python -V نسخه پایتون را به شما نشان می دهد

blog.SHT.ir تغییر نسخه پایتون - blog.SHT.ir

بیایید به فایل پایتون در /usr/bin نگاه کنیم.

blog.SHT.ir تغییر نسخه پایتون - blog.SHT.ir

پوشه های python و python3 به صورت symlink هستند، بنابراین ابتدا پیوند قدیمی را حذف می کنیم و سپس از ln برای ایجاد پیوند به آدرس python3 استفاده می کنیم.

سی دی /usr/bin/

sudo rm python

ln – s python3.6 python