منو سایت

blog.SHT.ir قالب VestaCP برای لاراول

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
blog.SHT.ir قالب VestaCP برای لاراول

اگر VestaCP را روی سرور خود دارید و می خواهید از فریم ورک لاراول استفاده کنید، حتما با این مشکل مواجه شده اید که پوشه public_html پوشه ریشه سایت شما است در حالی که این فریم ورک از پوشه public_html/public استفاده می کند.

blog.SHT.ir قالب VestaCP برای لاراول

کار ساده این است که محتویات این 2 پوشه را تغییر دهید و آدرس جدید فایل ها را در فایل index.php قرار دهید اما اگر بهترین راه این است که از قالب VestaCP استفاده کنید که مخصوص سایت های ساخته شده با لاراول است.

blog.SHT.ir قالب VestaCP برای لاراول

الگوهایی در راه است

/usr/local/vesta/data/templates/web/httpd

و برای ایجاد یک قالب جدید، default.stpl و default.tpl را کپی کرده و با نام جدید ذخیره کنید

فایل های جدید را باز کنید و /public را به انتهای DocumentRoot %docroot% اضافه کنید.