blog.SHT.ir نحوه انتخاب بخشی از تگ در پرتال TIA

blog.SHT.ir نحوه انتخاب بخشی از تگ در پرتال TIA

در نسخه های قبل از TIA آدرس ها مستقیم بودند و شما به راحتی می توانستید یک بیت را انتخاب کنید، اما در TIA همه آدرس ها توسط تگ ها فراخوانی می شوند و برای استفاده از یک بیت یا قسمت کوچکی از تگ مربوطه باید دوباره از آن استفاده کنید. هیچ جا امکان پذیر نیست

بنابراین اگر می خواهید قسمت کوچکی از یک تگ بزرگ را انتخاب کنید، عبارت زیر را در انتهای تگ خود اضافه کنید.

برای بیت: Your_tag.%X0

برای بایت: Your_tag.%B0

برای Word: Your_tag:%W0

و آخرین عدد آدرس بیت مورد نظر شما است.